Året startar upp med många nyheter i SafetyNet

Montage Forsakring

Ny och förbättrad pdf-konvertering: SafetyNet har fått en ny och förbättrad pdf-konvertering av Word-filer. Från ett ärende kan brev och blanketter skickas direkt från SafetyNet i pdf-format.

Ny och förbättrad dokumentvisning: Det finns nu en ny och förbättrad dokumentvisning till Word, pdf och Excel men även många andra filformat. Dokumentvisningen är även snabbare än tidigare.

Geo-lokation och redigering: Du kan registrera geografisk placering med hjälp av Google Maps på de flesta moduler i SafetyNet. Nu kan du även flytta markören till den plats där ärendet inträffade. Behörighet att flytta markör i Google Maps kan styras på roll.

Automatiska utskick till roll: Nu kan du skicka automatiska excelrapporter till roller, exempelvis avdelningsledare.

Utgångsdatum till roller: När du tilldelar en extra roll till en användare kan du ge hen rollen under en begränsad tid. Detta är en funktion som kan aktiveras av supporten.

Ny funktion till nyhetsadministration: Du kan få viktiga nyheter visade som ett pop-up fönster när en användare loggar in. Nyheter kan också visas under en begränsad tid inklusive klockslag.

Arbetsmiljögrupp knutet till medarbetare: Du kan nu knyta en arbetsmiljögrupp direkt till en medarbetare. När medarbetaren loggar in så ser de t ex vem som är deras arbetsmiljörepresentant och hens kontaktuppgifter. Kontakta supporten för aktivering och konfiguration.

Senaste Nyheter