Axintor klimatkompenserar genom att bli stödföretag till Vi-skogen

Black woman holding tree

Vi vill ta vårt ansvar för en hållbar värld från alla aspekter. Klimatkompensation via Vi-skogen bidrar till att de globala målen uppfylls till 2030.

Vi-skogens mål med klimatkompensation är att utrota fattigdom, minska effekterna av klimatförändringar och bidra till en hållbar miljö kring Victoriasjön. En positiv bieffekt av trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder är att koldioxid binds i träd och mark. Kolkrediterna kan säljas som klimatkompensation och därmed ge extra intäkter till bönderna.

Den ökade temperaturen resulterar i alltmer extrema väder som torka och översvämningar. Redan idag orsakar detta stora bekymmer för människor och djur världen över. Värst drabbas människor i fattiga länder som inte har möjlighet att stå emot de klimatförändringar som uppvärmningen för med sig. Världens rika länder har stått för merparten av dessa utsläpp historiskt och har därmed störst ansvar att minska dem. Adressering av livsmedelsförsörjning tillsammans med bekämpning mot klimatförändringar och markförstöring är en sammanflätad global utmaning där Vi-skogen gör en stor insats för förändring. Med ett gemensamt krafttag för minskade utsläpp och klimatkompensation som lagrar koldioxid i träd och mark kan vi vända den negativa utvecklingen.

Senaste Nyheter