FR2000:2017 blir FR2000:2022

En uppdatering av FR2000 har nu skett. Förutom att se över standarden i förhållande till ISO 45001 har det också gått igenom andra krav och gjort mindre justeringar för att öka förståelsen, tydligheten och läsbarheten i standarden. Detta utifrån synpunkter från olika intressenter så som certifierade kunder och revisorer.

Den nya uppdateringen är i sin korthet:

  • Policy för brandskydd, socialt ansvar och kompetensutveckling krävs inte
  • Nytt krav för att ledning ska driva ledningssystemet framåt
  • Ett tydligare krav på samverkan i arbetsmiljöfrågor
  • Säkerhetskultur införs som ett begrepp
  • Bättre support för produktion och leverans av varor och tjänster för tjänsteföretag

FR2000:2022 börjar att gälla från 2022-07-01 och då kommer alla nycertifieringar att ske mot den nya standarden. För er som redan är certifierade kommer det att vara en övergångsperiod på tre år där uppgradering kommer att ske i samband med en förnyelserevision från och med 2022-07-01.

Det kommer inte bli något tillägg för tid eller kostnader i samband med övergången.

Senaste Nyheter