Effektiv kursadministration


 

Vårt verktyg ger dig en effektiv online-lösning där du centralt kan lösa all administration av dina kurser och aktiviteter

 

SafetyNet Kursadministration är en smidig och molnbaserad IT-lösning, speciellt framtagen för företag, organisationer och privata kursleverantörer. Kort sagt, alla som anordnar kurser och behöver bättre överblick och kontroll på processen. 

Här får du full kontroll på din kursadministration med allt från intresseanmälan innan en kurs till annonsering och anmälningsformulär, checklistor och förfallodatum. Det är också ett utmärkt verktyg för kontroll över interna utbildningar i företaget samt exempelvis vid utbildning av medlemmarna i en medlemsorganisation.  

Använder du redan andra moduler i SafetyNet är det lätt att integrera dessa med Kursadministrationsmodulen.  Detta är en GDPR-anpassad intelligent IT-lösning som enkelt och utan programmering kan anpassas efter företagets affärsprocesser.

Förenklar administration

Vår modul för kursadministration ger dig en komplett plattform för kursledning och kompetenshantering. Den kan hantera praktiskt taget obegränsade mängder av kurser, händelser, deltagare och korrespondens. Mycket av de administrativa rutinerna kan automatiseras så att du kan fokusera på annat istället.


Planering

Det är enkelt att sätta upp en kurs med hjälp av SafetyNet Kursadministration. Du kan skapa mallar för olika event, kurser, föreläsningar etc. som du sedan kan använda om och om igen. När det är dags att planera en ny kurs väljer du en av dina mallar och lägger enkelt bara till aktuell tid, plats och lärare.

Publicering

Med ett klick så publiceras kursen på Internet. Du kan administrera ett obegränsat antal site till individuella kunder. Är du leverantör av event, föreläsningar, kurser och liknande kan du skapa individuella kalendrar med respektive kunds egen logotyp och anpassade speciellt efter varje kunds behov.

Registrering

Att registrera kursdeltagare manuellt är ett tidsödande och ineffektivt arbete. Med vår modul har du ett verktyg där du fortsatt kan registrera användare men den allra största fördelen är att kursdeltagarna anmäler sig själva via internet. Enkelt och kostnadseffektivt.

Registreringsformuläret kan anpassas inför varje aktivitet, bekräftelse på registreringen skickas ut automatiskt. Då SafetyNet har stöd för Active Directory, AD autentisering, är det även möjligt att kräva godkännande av närmaste ledare innan kursen godkänns. Även kvotering, som till exempel en deltagare per avdelning, stöds.

Koordinering 

I verktyget koordineras den automatiska hanteringen av registreringar, väntelistor, avregistreringar samt korrespondens med deltagare, ledare och lokalitet. Dessutom skickas automatiskt beställningar för material, lunch, antal kuvert, frukt och liknande ut via e-post till såväl interna som externa leverantörer.

Utbildningsdagen

När utbildningsdagen kommer är det enkelt att skriva ut namnbrickor, deltagarlista och eventuella certifikat. Det finns möjlighet för deltatagarprotokoll online, där lärare kan registrera vilka som deltagit samt skäl till avregistreringar. Listor för färdiga protokoll är konfigurerbara och, om så önskas, är det möjligt att automatiskt skicka ut fakturor till deltagare som inte dök upp.

Avslutning

I samband med avslutning av kursen går det enkelt att få fram relevant statistik om kursen samt att förbereda inför nästa kurs. 

Login 

Se portal Kursadministration

Kontakta oss här

Kontakta oss

Spamskydd*
För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen svara på följande fråga:

Hur mycket blir 3 + 4?