Vi klimatkompenserar vår verksamhet och stödjer Vi-skogen

Vi vill ta ansvar för en hållbar värld från alla aspekter.

Genom att klimatkompensera via Vi-skogen bekämpar vi både fattigdom och klimatförändringar, samt bidrar till att fem av de globala målen uppnås. Studier visar att företag som klimatkompenserar minskar sina utsläpp tre gånger så fort än de företag som in klimatkompenserar.
 

Hur då, undrar du? Jo, träden bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete.

Läs mer här.

Scroll to Top