Vi klimatkompenserar vår verksamhet med 200 %

Vi vill ta ansvar för en hållbar värld från alla aspekter. Istället för att sudda ut vårt klimatavtryck har vi investerat lika mycket till.

Hur då, undrar du? Jo, träden bidrar till ökade skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre: träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete.

 

Träd hjälper människor att ta sig ur fattigdom

Genom att odla träd tillsammans med grödor kan familjer tjäna pengar nog för att investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet.

Scroll to Top