Enligt Visselblåsarlagen ska alla företag med 50 eller fler anställda
ha en visselblåsarfunktion. 

– Kravet gäller från 17 december 2021 för företag med 250 eller fler anställda.  


–  Från 17 december 2023 för företag med 50-249 anställda.


Den ställer krav på hantering och organisation av granskningar.
Om ditt företag omfattas av kravet på ett visselblåsarfunktion erbjuder vi en plattform för att säkerställa att ni uppfyller lagkraven.

VAD ÄR VISSELBLÅSNING

Visselblåsning innebär att en person med insyn i ett företag, organisation eller myndighet informerar ledningen eller utomstående om att något oegentligt sker. Visselblåsaren är ofta (men inte alltid) en anställd eller tidigare anställd.
Syftet med visselblåsning är alltså att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det bästa sättet att göra detta på är genom en visselblåsarfunktion – att låta personer, helt anonymt, anmäla oegentligheter via en tredje part. Genom en säker visselblåsarfunktion skapar ni som organisation en trygghet för era anställda, visar på hög transparens och etisk standard.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi erbjuder en standardlösning för att uppfylla intressent och lagkrav. Lösningen innefattar:

Dokumentation interna och externa processer för att hantera notifikationer och skydd av visselblåsare

Visselblåsarepolicy och etikpolicy

Stöd vid implementation av policys

Smidig visselblåsarkanal som möter lagkraven

Assistans och rådgivning vid interna undersökningar

Vår standardlösning kan anpassas om ni har speciella behov.

Processer
Arbetsmiljö
Kvalitet & Miljö
Föregående
Nästa

SafetyNet – din digitala plattform

Nyheter

HS Eltjänst i Södertälje har certiferat sig mot ISO 9001 och ISO14001

Vi gratulerar HS Eltjänst till deras certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. HS Eltjänst är ett ägarlett företag som har erbjudit eltjänster i Södertälje sedan 2012. Företaget är byggt på eget nätverk och nära samarbeten med partners. HS Eltjänst huvudsakliga målgrupp är företagsmarknaden och då primärt helg och natt arbeten. Arbeten mot den privata

Läs mer »

FR2000:2017 blir FR2000:2022

En uppdatering av FR2000 har nu skett. Förutom att se över standarden i förhållande till ISO 45001 har det också gått igenom andra krav och gjort mindre justeringar för att öka förståelsen, tydligheten och läsbarheten i standarden. Detta utifrån synpunkter från olika intressenter så som certifierade kunder och revisorer. Den nya uppdateringen är i sin

Läs mer »

Håll dig uppdaterad med det senaste

Vi erbjuder effektiva processer genom digitalisering av verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet.
Scroll to Top