Colivia Sweden AB reviderad utan anmärkning

Montage Forsakring

Vi gratulerar Colivia Sweden AB till att de på ett välplanerat och strukturerat sätt genomfört sin uppföljande revision enligt ISO 9001 helt utan anmärkningar.

Vi på Axintor fick förtroendet att som oberoende part utföra deras internrevision innan den uppföljande revisionen. Ett mycket intressant och spännande uppdrag.

Att vara certifierad enligt ISO 9001 signalerar ordning och reda till era kunder. Det skapar en plattform för ökad tillväxt och lönsamhet. Det säger även att ni har strukturerade processer kring ert kvalitetsarbete samt kan svara upp mot de krav era kunder ställer.

Senaste Nyheter