Samariten Ambulans AB väljer SafetyNet

SAM logo

Samariten Ambulans väljer SafetyNet som plattform för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi på Axintor bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete och skapar tillsammans med kund en digital plattform i SafetyNet som effektiviserar företagets processer. Vi hjälper också våra kunder med att löpande under […]

HS Eltjänst i Södertälje har certiferat sig mot ISO 9001 och ISO14001

Vi gratulerar HS Eltjänst till deras certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. HS Eltjänst är ett ägarlett företag som har erbjudit eltjänster i Södertälje sedan 2012. Företaget är byggt på eget nätverk och nära samarbeten med partners. HS Eltjänst huvudsakliga målgrupp är företagsmarknaden och då primärt helg och natt arbeten. Arbeten mot den privata […]

Tolkförmedlingen i Härnösand har certifierat sig mot FR2000

Vi gratulerar Tolkförmedlingen i Härnösand till deras certifiering enligt FR2000. Hos Tolkförmedlingen i Härnösands kommun får du hjälp att boka tolk. Det är en serviceverksamhet för att myndigheter, föreningar och andra verksamheter och personer som inte talar svenska ska kunna få hjälp med att förstå varandra. Tolkförmedlingen levererar språk och bildtolkning, skriftlig och ljudlig översättning […]

Business Vision har certifierat sig enligt FR2000

Vi gratulerar Business Vision till deras certifiering enligt FR2000. Business Vision vill bidra till att fler företag blir datadrivna. Med mod erbjuder vi moderna och smarta helhetslösningar så att våra kunder kan ta upplysta beslut i en komplex vardag. Vi verkar som en trovärdig partner till beslutsfattare i stora och små organisationer. Vi möter alltid […]

UCS IT Solutions har certifierat sig enligt FR2000

Vi gratulerar UCS IT Solutions i Linköping till deras certifiering enligt FR2000. UCS IT Solutions är sedan 2015 ett dotterbolag till United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS). UCS startade sin verksamhet 1993 som hårdvarubyggare och har utvecklats till att kunna erbjuda produkter och tjänster inom flera affärsområden såsom Industriell IT, IT Produkter och tjänster. […]

JSM Johanssons Svets och Mekaniska AB har certifierat sig enligt FR2000.

Vi gratulerar JSM Johanssons Svets och Mekaniska AB till deras certifiering enligt FR2000. JSM klarade revisionen helt utan avvikelser vilket betyder att de har gjort ett bra jobb med att kartlägga och dokumentera sina processer. Vi på Axintor är tacksamma att vi fick förtroendet att hjälpa dem att bygga upp sitt ledningssystem över kvalité, miljö […]

Svensk Driftpartner AB har certifierat sig enligt FR2000

Svensk Driftpartner AB har certifierat sig enligt FR2000 med Axintors hjälp och byggt grunden för sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i Microsoft SharePoint. Vi på Axintor bygger tillsammans med kunden dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem. Vi bidrar med vår kunskap kring FR2000 och skapar tillsammans med kund en digital plattform, i SafetyNet eller […]

Colivia Sweden AB reviderad utan anmärkning

Vi gratulerar Colivia Sweden AB till att de på ett välplanerat och strukturerat sätt genomfört sin uppföljande revision enligt ISO 9001 helt utan anmärkningar. Vi på Axintor fick förtroendet att som oberoende part utföra deras internrevision innan den uppföljande revisionen. Ett mycket intressant och spännande uppdrag. Att vara certifierad enligt ISO 9001 signalerar ordning och […]