L’Oréal har implementerat SafetyNet i Skandinavien

Montage Forsakring

SafetyNet implementeras för att stödja det strukturerade arbetsmiljöarbetet i L’Oréal Danmark, Sverige, Norge och Finland. Det planeras att SafetyNet så småningom kommer att användas i hela EMEA.

För att säkerställa processen med att kontinuerligt rapportera, åtgärda och följa upp de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker i verksamheten krävs ett systematiska arbetssätt. När en riskobservation / tillbud hanteras i SafetyNet portalen följer det en process som säkerställer att händelsen utreds, riskbedöms och dokumenteras samt att det upprättas en handlingsplan med ansvarig person och en tidsram för åtgärdsarbetet.

Med SafetyNets tillbudshantering ökar medarbetarnas intresse för att anmäla en riskobservation, tillbud eller en olycka. Medarbetaren kan direkt från aktuell plats rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor samt registrera direkta åtgärder genom SafetyNets app för smarta telefoner och surfplattor. Rapportformulären är enkla och eftersom de flesta redan är vana vid smarta telefoner är också tillgängligheten hög. Alla medarbetare, oavsett datavana, kan använda systemet.

Då SafetyNet kan integreras med lönesystem så underlättas denna inrapportering då information hämtas direkt från lönesystemet. När all information är på plats så kan anmäl arbetsskada arbetsmiljöverket och anmäl arbetsskada försäkringskassan anmäls genom knapptryckning direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Kvitto på att anmälan är mottagen erhålls automatiskt och sparas på ärendet.

Senaste Nyheter