Tolkförmedlingen i Härnösand har certifierat sig mot FR2000

Vi gratulerar Tolkförmedlingen i Härnösand till deras certifiering enligt FR2000. Hos Tolkförmedlingen i Härnösands kommun får du hjälp att boka tolk. Det är en serviceverksamhet för att myndigheter, föreningar och andra verksamheter och personer som inte talar svenska ska kunna få hjälp med att förstå varandra. Tolkförmedlingen levererar språk och bildtolkning, skriftlig och ljudlig översättning […]

Business Vision har certifierat sig enligt FR2000

Vi gratulerar Business Vision till deras certifiering enligt FR2000. Business Vision vill bidra till att fler företag blir datadrivna. Med mod erbjuder vi moderna och smarta helhetslösningar så att våra kunder kan ta upplysta beslut i en komplex vardag. Vi verkar som en trovärdig partner till beslutsfattare i stora och små organisationer. Vi möter alltid […]

UCS IT Solutions har certifierat sig enligt FR2000

Vi gratulerar UCS IT Solutions i Linköping till deras certifiering enligt FR2000. UCS IT Solutions är sedan 2015 ett dotterbolag till United Computer Systems in Scandinavia AB (UCS). UCS startade sin verksamhet 1993 som hårdvarubyggare och har utvecklats till att kunna erbjuda produkter och tjänster inom flera affärsområden såsom Industriell IT, IT Produkter och tjänster. […]

JSM Johanssons Svets och Mekaniska AB har certifierat sig enligt FR2000.

Vi gratulerar JSM Johanssons Svets och Mekaniska AB till deras certifiering enligt FR2000. JSM klarade revisionen helt utan avvikelser vilket betyder att de har gjort ett bra jobb med att kartlägga och dokumentera sina processer. Vi på Axintor är tacksamma att vi fick förtroendet att hjälpa dem att bygga upp sitt ledningssystem över kvalité, miljö […]

Colas väljer SafetyNet för det strukturerade arbetsmiljöarbetet

Colas väljer SafetyNet för sin breda täckning av arbetsmiljö- och säkerhetsutmaningar. SafetyNet implementeras i den danska delen av organisationen och kommer att stödja det strukturerade arbetsmiljöarbetet i ett företag som kan möta många arbetsmiljöutmaningar. Colas har ett starkt fokus på sina anställdas arbetsmiljö, miljö och utbildning. Vill du också veta hur SafetyNet kan hjälpa dig […]

SafetyNet för inspektioner och riskbedömningar.

På begäran av den danska arbetsmiljöverket (Arbejdstilsynet i Danmark) har branschföreningen DAKOFO uppmanat sina medlemmar, som levererar korn- och foderprodukter, att genomföra inspektioner och riskbedömningar av silor för spannmål och foder hos sina kunder (jordbrukare) i samband med leveranser. FrontAvenue har för DLG, Danish Agro, Hedegaard, Hornsyld Köbmandsgård, Brdr. Ewers och Mollerup Kvarn utvecklade en […]

L’Oréal har implementerat SafetyNet i Skandinavien

SafetyNet implementeras för att stödja det strukturerade arbetsmiljöarbetet i L’Oréal Danmark, Sverige, Norge och Finland. Det planeras att SafetyNet så småningom kommer att användas i hela EMEA. För att säkerställa processen med att kontinuerligt rapportera, åtgärda och följa upp de olyckor, tillbud och riskobservationer som sker i verksamheten krävs ett systematiska arbetssätt. När en riskobservation […]

TDC Group fokuserar på olyckor och tillbud

TDC implementerar SafetyNet i hela organisationen och med stöd av SafetyNet-appen kan underleverantörer rapportera direkt till TDC: s arbetsmiljöorganisation om underleverantörsuppgifter. Med SafetyNet orsaksanalysverktyg kan de ambitiösa målen för arbetsmiljön förverkligas.