TDC Group fokuserar på olyckor och tillbud

Montage Forsakring

TDC implementerar SafetyNet i hela organisationen och med stöd av SafetyNet-appen kan underleverantörer rapportera direkt till TDC: s arbetsmiljöorganisation om underleverantörsuppgifter. Med SafetyNet orsaksanalysverktyg kan de ambitiösa målen för arbetsmiljön förverkligas.

Senaste Nyheter