ISO9001 Konsult - Kvalitet

Att vara certifierad för ISO17020:2012 leder till bättre affärer och högre lönsamhet

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

Varför certifiering?
Skälet till certifiering är ökade krav på företag att leverera felfria varor och tjänster. Marknaden kräver certifieringar som borgar för hög kvalitet och lagefterlevnad. En certifiering kan ge ert företag flera stora fördelar genom att ett certifieringsorgan kontinuerligt genomför ISO 9001 revision på ert företag.

ChecklistaBrandmiljo SafetyNet-app

ISO17020 konsult

Vår affärsidé är att bygga dynamiska, affärsinriktade och digitala ledningssystem som är smidiga att arbeta med och driver medarbetarengagemang. Som ISO 9001 konsulter bidrar vi med vår kunskap kring ISO 9001 standarden och skapar en modern, digital och integrerat ledningssystem som drivs av högt medarbetarengagemang och tydlig struktur. Det finns olika nivåer på att använda konsultstöd för ert ledningssystem. Vi skapar och bygger ledningssystemet från grunden, eller hjälper er med mindre insatser som processkartläggning, interna revisioner eller ledningens genomgång. En certifieringsprocess kan ske på plats eller via Teams. Ni tar del av våra kunskaper om ISO 9001 och erfarenhet om företagande vilket ger er tid att fokusera på er kärnverksamhet. Som ett resultat av en certifiering kommer ni att öka engagemang kring kvalitetsfrågor med en bättre struktur och nöjdare kunder. Med vår breda erfarenhet som ISO konsulter säkerställer vi att du får ett certifierat modernt, digitalt och skalbart ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till fast kostnad.
Ett urval av våra kunder:
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
Cintec_logo_sv_190
Carlsberg logo
MSB logo
UR logo
MP logo
PSS logo
Boverket logo
BTM logo
Installera logo
Hallstroms logo
ATA logo
SAM logo
Harno logo
Perfect PRint logo

En digital plattform för 17020

Vi erbjuder en 100 % modern och digital plattform. I SafetyNet registreras ärenden, avvikelser och inspektioner direkt i en app på telefon/platta.  Det är flexibelt, anpassningsbart och effektivt. Läs mer här.

Vi är partner med 2C8 och arbetar i processverktyget 2C8 på SafetyNet´s plattform vilket leder till ett modernt och digitalt ISO ledningssystem.

Processer SafetyNet

Framgångsrika företag växer och med storlek krävs bättre struktur. Ofta initieras ISO9001 av kundkrav men under certifieringsprocess så upplever företaget många fördelar med certifiering som:

Är du intresserad av en presentation?